Totalassist banner
Totalassist är ett webbaserat system för att hantera schemaläggning, planering, tidrapporter, etc för personlig assistans.

Funktioner

TotalAssist ger ett heltäckande stöd i den personliga assistansen från Försäkringkassans beslut till rapporteringen genom FK3057 och FK3059.

Huvudfunktionerna i tjänsten är:

Schemaläggning med schemamallar, månadsplanering, ATL-kontroller och bevakning av assistansbehovet.

 

Tidrapportering med snabb och säker återrapportering av assistenterans tid. Det sker automatiska summeringar av alla tidkoder såsom OB, jour, etc. Godkännande av tidrapporten är integrerad med generingen av pdf-dokumentet. Tidrapporten till lön kan skrivas under manuellt eller elektroniskt.


Försäkringskassan – FK3059 erhålles ur tidrapporten som ett pdf-dokument. Assistenten godkänner tidrapporten genom sin underskrift eller genom elektronisk signering på sidan 2 (eller 3) från sin smarta telefon eller PC. Administratören kompletterar på sidan 1 vad som ändrats från föregående månad samt gör den slutliga attesten av FK3059. Elektronisk signatur upphör att gälla under 2017. Se nyheter.
Alla underlag till FK3057 sida 1 hämtas från brukarens summeringsida.


Löneadministration. Alla underlag (semester i timmar) skickas till lön via datafil eller pdf/papper. Assistenterans persondata hämtas från lönesystemet via datafil eller pdf/papper.

Personaladministration. Samordnaren eller löneansvarig lägger in nya assistenter eller uppdaterar personuppgifter. Ingår koppling till lönessytemet kan personadata hämtas via datafil från detta till TotalAssists personallista.

Brukarens assistentgrupp. Alla aktiva assistenter finns i en lista. Även brukarens vikarier kan lämpligen finnas med. Arbetsledaren har då tillgång till alla dessa assistenter när standardschema läggs upp och då omplanering görs i månadsplanen. För effektiv arbetsledning kan flera personer/assistenter också vara arbetsledare.


Statistik. Information om sysselsättningsgrad, assistansarbete, OB, jour mm räknas ut automatiskt av TotalAssist. Tillgång finns till totalerna för enskild brukare och assistenterna i respekive uppdrag. Staistik finns för redovisningsperioderna om 6 månader både avslutade och kommande.


Användare. Systemet hanterar de flesta typerna av användare såsom brukare, assistenter, arbetsledare, samordnare, löneadministratör, systemadministratör.
T.ex. en samordnare, som ansvarar för många brukares assistans, kan tillsammans med respektive arbetsledare om sådan finns, sköta arbetsplanering och rapportering för alla assistenter i respektive uppdrag.
En assistent har tillgång till sitt schema hos en eller flera brukare. Efter måndens slut kan tidrapporterna, en hos varje brukare hon/han jobbar hos, godkännas.

 

 

 

Adressinfo

ArosCircle AB

Pilgatan 21

721 30 Västerås

+46214484950

070-692 22 82

support[at]totalassist.se

info[at]totalassist.se