Totalassist banner
Totalassist är ett webbaserat system för att hantera schemaläggning, planering, tidrapporter, etc för personlig assistans.

Totalassist - våra tjänster

support

TotalAssist ger dig komplett stöd för schemaläggning, detaljplanering, tidrapportering och rapportering till försäkringskassan (FK3059 och FK3057 sida 1).

TotalAssist - nio steg till enkel, säker och trygg assistans

1) Alltid tillgänglig
TotalAssist är en internetbaserad tjänst. Du behöver bara ha tillgång till en dator med internet för att planera, följa upp och rapportera din assistans.

2) Täcker behov
TotalAssist har anpassats till assistansanordnarens och brukarens behov.
TotalAssist är effektivt vertyg för arbetsledare och samordnare.
Du får t.ex. genast information när det finns obemannade arbetspass, att ATL följs för varje assistent.
Funktioner finns för arbetsledare, samordnare/rådgivare, löneadministratörer och assistenter.

3) Utbildning
En första utbildning får du via internet, där alla funktioner beskrivs steg för steg.
Arbetsledare och samordnare/rådgivare kan arbeta parallellt på var sin dator med samma uppgifter samtidigt som man kan ha kontakt på t.ex. telefon eller Skype.
En ny assistansanordnare kan snabbt komma igång efter en lärarledd utbildning, då anordnarens assistansuppdrag kan användas som exempel.

4) Lätt att använda
TotalAssist är lätt att använda. Alla vardagliga funktioner är snabba och säkra. Det finns hjälptexter så snart du har frågor. Stor vikt har lagts vid hanteringen av arbetsscheman, arbetsplanering och framförallt att ge tydliga och korrekta tidrapporter både till löneadministration och Försäkringskassa.
Ett medelstort assistansbolag bör kunna vara igång med planering och tidrapportering efter en uppstartsperiod på en månad.

5) Rapportering
Då alla viktiga data sparas kan rapporter till FK skapas, underlag till arbetsgivareintyg tas fram samt olika typer av statistik visas. TotalAssist skriver på begäran ut tidrapporten FK3059, med alla data korrekt ifyllda, då klockslag, assistanstimmar mm automatiskt hämtas från assistentens lönetidrapport. Efter assistentens underskrift eller elektroniska signering skickas sedan alla FK3059 tillsammas med FK3057 till Försäkringskassans inläsningscentral i Östersund.

6) Säkerhet
TotalAssist och din egen databas finns på ett webbhotell med hög driftsäkerhet och automatisk backup-tagning. Du har alltså inga bekymmer om systemets säkerhet.

7) Support
Behöver du hjälp eller har frågor kontaktar du TotalAssist supportgrupp. Detta kan du göra genom mail eller telefon.

8) Kostnader
För att använda TotalAssist betalar du en startavgift och sedan en månadsavgift per brukare.
Avgifterna täcker kostnaden för drift, vidareutveckling och svar på enkla supportfrågor.
Vid behov kan du beställa mer omfattande support, kompletterande utbildning och efter offert på anpassningar till egna speciella behov.

9) Uppdateringar
TotalAssist anpassas hela tiden mot förändringar i lagar och avtal.

Adressinfo

ArosCircle AB

Pilgatan 21

721 30 Västerås

+46214484950

070-692 22 82

support[at]totalassist.se

info[at]totalassist.se