Totalassist banner
Totalassist är ett webbaserat system för att hantera schemaläggning, planering, tidrapporter, etc för personlig assistans.

Den stora assistansen

I företag med många brukare och många personliga assistenter finns redan en central administrativ organisation som stödjer arbetsledare och brukare.

Här kommer TotalAssist också att få en annan betydelse i jämförelse med ”den lilla assistansen”. Väsenligt är att samordnare/rådgivare får ett effektivt verktyg vid kommunikationen av uppgifter till varje brukares assistans. Det gäller uppdatering av listor på tillgängliga assistenter, framtagning av schemamallar och uppföljning av arbetsplaner och tidrapporter. För varje brukares assistans lagras alla uppgifter på ett ställe. Därför arbetar samordnare och arbetsledare alltid med samma uppgifter. De kan vid schemaläggningen t.ex. tillsammans eller var för sig kontrollera att arbetsschemorna uppfyller arbetstidslagens regelverk (ATL).

Vidare kan en assistansanordnare få en mjuk övergång från en ”pappersbaserad” hantering av schemamallar, arbetsplaner och tidrapporter genom att de mer datavana brukarna/arbetsledarna efter en kort introduktion använder den webbaserade tjänsten TotalAssist medan de mindre erfarna kan få fullständigt stöd av samordnare/rådgivare i en övergångsfas. Samordnare/rådgivare kan enkelt hantera hela eller delar av arbetsprocessen. Här kommer möjligheten att en samordnare och en arbetsledare kan jobba ihop samtidigt med samma arbetsuppgift men från var sin dator.

Ett viktigt steg i förenklingen av arbetet med assistenternas löner är 1) att alla tidrapporter är maskinellt framställda och alla uträkningar görs automatiskt av systemet 2) att tidrapporterna distribueras och arkiveras elektroniskt. Tidrapporten FK3059 till Försäkringskassan skapas också som en pdf och kan signeras elektroniskt innan den skrivs ut och arkiveras. Alternativt skrivs den som förut för godkännande och underskrift av respektive assistent.

Det går att genom ett tillägg koppla ihop TotalAssist med företagets lönesystem, tex Crona Lön LSS.
Via tidrapportlistan får alla enkelt en god överblick över hela hanteringen av tidrapporterna.

Adressinfo

ArosCircle AB

Pilgatan 21

721 30 Västerås

+46214484950

070-692 22 82

support[at]totalassist.se

info[at]totalassist.se