Totalassist banner
Totalassist är ett webbaserat system för att hantera schemaläggning, planering, tidrapporter, etc för personlig assistans.

Den lilla assistansen

För dig som är anordnare för en eller ett fåtal brukare ger TotalAssist en god hjälp när det gäller schemaläggning och kontroll vid arbetsplaneringen avseende på jour, dygnsvila och veckovila, etc. Tack vare TotalAssists funktioner får du direkt information om hur du följer arbetstidslagen (ATL).  I tidrapporterna sker alla summeringar automatiskt och TotalAssist tar då hänsyn till vilket kollektivavtal ditt företag har, så att t.ex. summeringen av olika ob blir korrekt. Samtidigt som tidrapporten till lön skapas som pdf hämtas också alla uppgifter till blankett FK3059, som skapas som pdf. Nu kan assistenterna signera de båda tidrapporterna elektroniskt eller efter utskrift godkänna dem genom sin underskrift. Tidrapportlistan ger en snabb överblick på läget av rapporteringen.

Som arbetsledare kan du koncentrera dig på att se till att brukaren alltid får den assistans han/hon behöver och har rätt till. Därför matar arbetsledaren in brukarens assistansbehov i TotalAssist innan hon/han startar schemaläggningen. Det är sedan bara att lägga in assisternas arbetsscheman. Med några enkla knapptryckningar matas de förändringar som sker under månaden in i systemet. Saknas det assistenter för något arbetspass får arbetsledaren en varning av systemet då TotalAssist hela tiden tar hänsyn till brukarens behov. Och när månaden är slut kan tidrapporten skrivas ut med alla uppgifter om arbetad tid, OB-tid, jourtid och övriga lönegrundande uppgifter. Allt är summerat och klart för att överföras till lönesystemet. TotalAssist stöder för närvarande KFO´s och Vårdföretagens avtal för personliga assistenter.

När du som arbetsledare planerar eller omplanerar kan du genom en enkel begäran se om arbetet utförs enligt ATL´s regelverk. Det kommer upp en ”varning” när något arbetspass inte är bemannat, om en assistent överskrider tillåtna jourtimmar, dygnsvila och veckovila. När allt är OK kan man trycka ut en arbetsplan till varje assistent. Du får också tillgång till summerade timmar vad beträffar assistansarbete, jour och övriga viktiga data, såväl på månadsbasis som på basis av avräkningsperiod. Det är därför mycket enkelt att fylla i blanketten FK3057.

Programsystemet sparar alla användbara data. Därför kan man ta ut statistik i form av fördelningen av arbetstid (assistans, ob, jour, etc). Du kan även ta fram personrapporter, som är användbara då du måste lämna arbetsgivarintyg.

Genom att vända sig till TotalAssists supporttjänst kan du få råd inom de områden som tjänsten stödjer.

Adressinfo

ArosCircle AB

Pilgatan 21

721 30 Västerås

+46214484950

070-692 22 82

support[at]totalassist.se

info[at]totalassist.se