Totalassist banner
Totalassist är ett webbaserat system för att hantera schemaläggning, planering, tidrapporter, etc för personlig assistans.

Självstudier

Denna kurs innehåller ett antal presentationer av tjänstens olika funktioner , bl.a. schemaläggning, planering, tidrapportering, och hur du använder dem. Du får en länk till kursmaterialet och du kan därefter i din egen takt studera avsnitten.

Kursen köps separat.