Totalassist banner
Totalassist är ett webbaserat system för att hantera schemaläggning, planering, tidrapporter, etc för personlig assistans.

Personlig utbildning

Detta erbjudande ger dig ett tillfälle att under ca en timme få personlig utbildning/support av en av våra experter om hur man använder tjänsten och funktionerna. Du får tips om hur du gör scheman , använder månadsplanen och gör tidrapportering.

Personlig utbildning beställs separat.