Totalassist banner
Totalassist är ett webbaserat system för att hantera schemaläggning, planering, tidrapporter, etc för personlig assistans.

Lärarledda kurser

Vi offerar kundanpassade kurser i tjänsten TotalAssist för administration av personlig assistans.  Här går vi igenom funktionerna schemaläggning, planering, tidraportering, etc i TotalAssist och hur du använder dem. Kurserna anpassas till de olika användarkategorierna. Vi genomför kurserna hos dig.

Vår kom-igångkurs på 2 dagar ger dig möjlighet att snabbt införa datorstödd schemaläggning och tidrapportering. Efter genomförd kurs har du möjlighet att ha ett antal brukare/kunder med i systemet.
Kursen vänder sig främst till samordnare och löneadministratörer.
Under dag 1 får du lära dig allt om funktioner och handhavande.
Under dag 2 jobbar vi tillsammans med att starta upp TotalAssist för ett antal av era brukare.