Totalassist banner
Totalassist är ett webbaserat system för att hantera schemaläggning, planering, tidrapporter, etc för personlig assistans.

Allmän info

Vi erbjuder utbildning i hur du använder vår tjänst TotalAssist. Det finns flera kursalternativ och du väljer det som passar dig bäst.

Du kan använda TotalAssist utan viss specifik utbildning. Det allra snabbaste och enklaste sättet för dig är förmodligen att titta och lyssna på lärarlösa presentationer av de olika avsnitten i TotalAssist. Du får en länk till en websida av oss där du kan logga in och ta del av avsnitten. De är interaktiva och du styr själv hur snabbt och när du vill lyssna. Bl.a. så behandlas uppdragshanteringen, schemaläggning, planering, tidrapportering , inläggning av tillfällig extra personal, etc.