Totalassist banner
Totalassist är ett webbaserat system för att hantera schemaläggning, planering, tidrapporter, etc för personlig assistans.

 

Kan vem som helst använda tjänsten?

Tjänsten är avsedd för assistanssamordnare eller brukare som vill administrera sin situation. Tjänsten är densamma men ställs in på olika sätt beroenden på vilken service som önskas. Uppdragshanteringen, schemaläggning och tidrapportering ingår alltid i basutbudet i tjänsten.

 Varför ska jag använda TotalAssist?

Därför att du får en så mycket säkrare och bättre administration av den personliga assistansen. Du slipper bekymra dig om du har full täckning i assistansen oavsett vad som händer med personal eller om oförsedda saker händer. Du har full kontroll över assistenternas arbetsscheman. Enkel och snabb omplanering. Kontroller mot ATL. Uppföljning av sysselsättningsgrad. Kompletta tidrapporter till respektive assistent för godkännande och underskrift innan de skickas till lönekontor respektive Försäkringskassan (FK3059).

Våra undersökningar indikerar att du som arbetsledare sparar upp till 80 % av tidsåtgången i schemaläggning och tidrapportering. Tjänsten stödjer dig fullt ut så att arbetstidslagen följs.

 Vad kostar det?

För användning av tjänsten tar vi ut en månadsavgift per brukare.
Uppstart av tjänsten för personlig assistans är gratis.
Men du får betala för planerad utbildning på en halvdag upp till två hela dagar beroende på om ert företag vill få enbart grundutbildning eller också vill få hjälp med att starta upp ett antal brukaruppdrag med assistenter och arbetsschemor.

 Hur vet jag att det finns full bemanning?

Under den kalendermånad som du jobbar kan du alltid se i månadsplanen om du har full bemanning i den personliga assistansen. Saknas assistenter under något dygn indikeras detta. Om du har mer bemanning än behovet indikeras detta också och då kanske du har missat något i schemaläggningen.