Totalassist banner
Totalassist är ett webbaserat system för att hantera schemaläggning, planering, tidrapporter, etc för personlig assistans.

Om oss

TotalAssist är en tjänst framtagen av ArosCircle AB i Västerås. Dess syfte är att underlätta administrationen av personlig assistans för assistansanordnare.
Tjänsten är utvecklad utifrån krav och önskemål från brukare och anordnare, som bedrivit assistans i 15 år.
Utvecklingen är gjord med stöd från Tillväxtverket.

ArosCircle är ett företag som bedriver systemutveckling inom många områden  på uppdrag av större företag. Se vidare på http://www.aroscircle.se.

 

Adressinfo

ArosCircle AB

Pilgatan 21

721 30 Västerås

+46214484950

070-692 22 82

support[at]totalassist.se

info[at]totalassist.se