Totalassist banner
Totalassist är ett webbaserat system för att hantera schemaläggning, planering, tidrapporter, etc för personlig assistans.
 

Ny utgåva av TotalAssist

Aros Circle tillför industriellt tänkande inom branschen personlig assistans!

Aros Circle AB har utvecklat en internetbaserad tjänst under namnet TotalAssist för schemaläggning, detaljplanering och tidrapportering för assistansanordnare.  Aros Circle har sedan 11 år jobbat inom Industriell IT. Företaget är medlem i Automation Region och Science Park i Västerås. Utvecklingen har varit mycket positiv med en omsättning på drygt 25 miljoner kronor 2011 med en vinst på nära en halv miljon.

Aros Circle har utvecklat en internetbaserad tjänst för schemaläggning och tidrapportering för personlig assistans på uppdrag av en lokal assistansanordnare, vars mångåriga erfarenhet av att administrera och driva personlig assistans, har gett ramarna till systemet. I denna typ av tjänst är det många krav från myndigheter, Försäkringskassan och assistansberättigade som skall uppfyllas.

När vi på Aros Circle utvecklade tjänsten TotalAssist har konsulterna tagit med sig sina erfarenheter från industriautomation, där det krävs användarvänliga och integrerade lösningar med få driftstörningar. Lösningar som spar arbete och tid och därmed ger kostnadsbesparingar.

Dessa krav och önskemål uppfyller den nya utgåvan av TotalAssist. Alla funktioner är integrerade med varandra. Personalregister och tidrapporter integreras med löneprogrammet. Brukarens assistansbehov utgör basen för schemaläggningen där man hela tiden kan kontrollera att man följer arbetstidslagen (ATL) och respektive assistents anställningsavtal när det gäller sysselsättningsgrad.

Stor omsorg har lagts vid att användarna får ett enkelt sätt att göra månadsplanering, ändring i planeringen och framtagning och godkännande av tidrapporterna. Beroende på din roll i företaget får du din behörighet tilldelad. Man kan vara arbetsledare, brukare, assistent, samordnare/kundansvarig etc. Det går således att organisera arbetet efter företagets behov och önskemål.

Godkända tidrapporter skrivs ut och/eller skickas elektroniskt till lönekontor respektive Försäkringskassan.

Systemets integrerade utformning och enkla handhavande gör att alla tidrapporter är klara för utskrift och godkännande vid månadens slut. Tidsvinsterna är mycket stora. Det betyder att assistansanordnaren med hjälp av TotalAssist får tid över till att utveckla företagets kvalitetssystem, organisation, etc samt att ge brukarna en trygg assistans. För mer information besök gärna www.totalassist.se - Om du vill veta vilka vi är som utvecklat systemet finns information på hemsidan www.aroscircle.se.

 

Västerås 2012-02-29

Aros Circle AB

 

Curt-Åke Sundholm, VD