Totalassist banner
Totalassist är ett webbaserat system för att hantera schemaläggning, planering, tidrapporter, etc för personlig assistans.

TotalAssist anpassas till Försäkringskassans nya krav

Aros Circle satsar på att ytterligare effektivisera arbetet med arbetsplanering och tidsrapportering.

Då våra kunder fortfarande måste skicka in räkningen (FK3057) på papper och underskriven med namnteckning av brukaren eller dennes företrädare satsar vi på att förbättra hanteringen av assistenternas underskrift på FK3059. Bland annat kommer en assistent att kunna skriva under tidrapporten så snart hon/han har gjort sitt sista arbetspass under månaden.
Om man som anordnare väljer att inte använda Bank-Id så finns ändå möjligheten att låta assistenten godkänna/signera tidrapporten elektroniskt. Detta för att den ansvarige i tid ska kunna se att tidrapporten är ok. Tidrapporten finns då lagrad i systemet och är underlag för lön.

Ny utgåva av TotalAssist kommer att finnas under februari 2017. Uppdatering kommer att ske så snart anordnaren är klar med rapporteringen för januari och på dennes begäran.

Nyheter från Försäkringskassan om tidrapportering december 2016

Den elektroniska signeringen upphör att gälla på tidrapporter (FK3059) som inskannas tillsammans med räkningen (FK3057). Se Försäkringskassans hemsida på Info för Assistansanordnare. Det innebär att tidrapporterna som skickas in med räkningen måste vara underskrivna för hand (blå penna) från och med februari 2017. Information har skickats till de företag som har progam/tjänster som idag tillhandahåller elektronisk signering.
För att förenkla och snabba på arbetet med handläggningen önskar Försäkringskkassan också få in uppgifter om vilka assistenter som jobbar hos respektive brukare. Uppgifterna skall levereras till Försäkringskassan som en excel-fil på ett USB-minne. Information om detta har skickats ut till assistansanordnarna. Se även Försäkringskassans hemsida.

Ny utgåva av TotalAssist oktober 2016

Nu är den nya utgåvan av TotalAssist klar att installeras. Den har anpassats till Försäkringskassans nya utformning av tidrapporten FK3059. Månadsrapporten/periodrapporten ger indata som har anpassats till det nya formatet i räkningen FK3057.

Försäkringskassan informerar om nyheter 2016

Försäkringskassan bjuder in till informationsmöten för systemutvecklare av stödsystem för personlig assistans. Första mötet ägde rum torsdagen den 18/2 2016 och det andra mötet onsdagen den 13/4 2016. Informationen gällde nya blanketter FK3059 och FK3057, som skall användas från hösten 2016.

De skall börja användas i samband med att efterskottsbetalning för de flesta assistansberättigade börjar gälla, dvs den 1:a oktober 2016.

I samband med denna förändring öppnar försäkringskassan en möjlighet att skicka tidrapporterna elektroniskt. Detta kräver stora systemförändringar i de stödsystem som finns. De elektroniska tidrapporterna måste då signeras med Bank-ID.
Övriga tidtrapporter underskrivna för hand eller elektroniskt som nu, skickas fortsättningsvis in på papper tillsammans med räkningen FK3057 till Östersund för inskanning. Räkningen FK3057 måste alltså fortfarande skickas in på papper och skrivas under för hand enligt Försäkringskassans krav.

Ny kund och många förfrågningar

En ny medelstor kund har valt TotalAssist. Kunden har hittills använt eget stöd och pappershantering.

Många förfrågningar kommer från assistansverksamhet i kommunal regi och en hel del offerter lämnas.