Totalassist banner
Totalassist är ett webbaserat system för att hantera schemaläggning, planering, tidrapporter, etc för personlig assistans.

Tidrapportering,

 • Funktionsöversikt

  TotalAssist är en tjänst som är anpassat till företagets behov oberoende av storlek.
  TotalAssist ger ett heltäckande stöd i den personliga assistansen från Försäkringkassans beslut till rapportering. TotalAssist kännetecknas av att sätta kunden (brukaren) i centrum, att snabbt komma igång, att ge god överblick och att enkelt och säkert mata in förändringar arbetsschemat utan att tappa fokus på assistansbehovet. Hög tillgänglighet då TotalAssist kan nås från smarta telefoner, surfbrädor och persondatorer. Systemet underlättar ett snabbt och korrekt arbete för att ta fram och leverera tidrapporter.

  TotalAssist möter upp mot Försäkringskassans nya krav och inför nu den nya blanketten FK3059 för tidrapportering för assistans utförd från och med september 2016.

  Försäkringskassan övergår också till efterskottsbetalning från 1:a oktober 2016 för de som har schablonersättning och inte själva är arbetsgivare för sina assistenter.

  Funktioner
  Schemaläggning – schemamallar, månadsplan, ATL-kontroller, behovstäckning.
  Tidrapportering – enkel återrapportering, automatiska summeringar, godkännande/elektronisk sign.
  Försäkringskassan – FK3059 erhålles ur tidrapporten, elektronisk signering upphör under 2017, underlag till FK3057.
  Löneadministration – alla underlag (semester i timmar) till lön via datafil eller pdf/papper
  Statistik – Information om sysselsättningsgrad, OB, jour mm. Totaler för brukare/assistenter.
  Användare – Brukare, assistenter, arbetsledare, samordnare, löneadministratör, systemadministratör

  Erbjudande
  Du får en heltäckande och komplett lösning med leveranssäkerhet.

  Den stora assistansen
  En stor assistansanordnare kan till fullo utnyttja TotalAssists inbyggda funktioner att fördela arbetet på olika ansvarsområden.

  Den lilla assistansen
  I det lilla företaget kan en person utföra alla arbetsmoment själv.